Projecte històric-artístic

Aquesta web és la memòria gràfica i escrita d'un interessant projecte que reflexiona sobre els llocs deshabitats a través d'un recorregut de 8 etapes per Espanya.

El projecte barreja fotografia, pintura i text en gran quantitat, bolcar tot aquest contingut en un suport web ha estat el principal repte. Descobrir aquest tipus de memòria conceptual sobre el nostre entorn és molt interessant, recomanem que visiteu la web per descobrir España deshabitada.

MAPA INTERACTIU

Ens van demanar poder seleccionar les diferents etapes al llarg d’un mapa pintat en aquarel·la. La solució va ser crear un menú interactiu per facilitar la navegació dins del mapa.