BLOG
Llenguatges de programació web

Què entenem per programar una web? Diferents llenguatges per fer-ho

30/01/2018
Programació
5/5 (2)

Quan comencem un projecte web, hi ha dues parts molt clares que hem de tenir en compte. La primera seria el disseny, entenent per disseny la imatge gràfica de la web. El logo, la tipografia que tindrà el text, les imatges i com tots aquests elements aniran distribuïts dins del web serien les parts més importants del disseny.

El segon punt a tenir en compte seria la programació. Entenem programació com la utilització de diversos llenguatges o eines per tal d’implementar el disseny a la web.

 

QUINS SÓN ELS LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ MÉS COMUNS?

Un llenguatge de programació consisteix en un conjunt de símbols, caràcters i normes que permeten a les persones comunicar-se amb un ordinador. Avui en dia, existeixen multitud de llenguatges de programació. Alguns tenen una finalitat molt específica i d’altres són més flexibles i es poden utilitzar per molts tipus d’aplicacions.

Actualment existeixen uns 500 llenguatges de programació diferents i periòdicament n’apareixen de nous, per tal d’adaptar-se a la ràpida evolució que està tenint el món digital als nostres dies.

Degut a aquest gran nombre de llenguatges, en aquesta entrada farem un resum dels llenguatges de programació bàsics que s’han de conèixer per la realització d’un lloc web.

 

HTML

L’HTML (o hypertext language markup en anglès, traduït com a llenguatge de marcat d’hipertext) és el llenguatge base per entendre com es construeixen les pàgines web. Encara que no és considerat un llenguatge de programació com a tal, sinó de marcat, sense aquest llenguatge no tindríem pàgines web.

Mitjançant aquest llenguatge podem ser capaços de muntar l’estructura bàsica per definir el contingut d’una pàgina web. El contingut podrien ser imatges, text, vídeos, formularis….

Aquest llenguatge ha anat evolucionant amb el temps amb versions més actualitzades (HTML5) i a mesura que passa el temps està englobant les noves funcionalitats que demana la web.

 

CSS

El CSS tampoc es considera un llenguatge de programació, però juntament amb l’HTML són dues de les claus per a poder realitzar una pàgina web. CSS  en anglès vol dir “Cascade Style Sheet” i en català seria els Fulls d’Estil en Cascada. Aquest llenguatge és el que és connecta amb l’HTML per dotar d’estil o disseny visual a la pàgina web.

Aquest llenguatge controla els estils: el tipus de font, color, mides i estructura de la pàgina web.

És un llenguatge en constant creixement i conjuntament amb l’HTML evoluciona per tal que la seva utilització ens permeti fer el màxim nombre d’accions sense haver d’utilitzar cap altre llenguatge.

programacio pagines web, html, css, javascript, php

 

JAVASCRIPT

En aquest cas, ja es tracta d’un llenguatge de programació com a tal. El Javascript ens permet realitzar interaccions dinàmiques sobre l’HTML i el CSS, entenent com a tal, pràcticament, la creació de carrusels d’imatges, activació d’una acció a partir de la interacció d’un usuari (que després de clicar sobre un botó aparegui una imatge, per exemple), disseny de la web en funció de què afegeixi l’usuari o com també s’anomena disseny dinàmic.

Aquest llenguatge, tal com passa amb l’HTML o el CSS, te diferents biblioteques o frameworks (un tema que tractarem en un altra entrada del blog) que són un recull d’accions ja predeterminades d’aquest codi, per tal de simplificar el treball a l’hora de programar.

 

PHP

PHP són les sigles de Hypertext PreProcessor (o Processador d’Hypertext), és un llenguatge de programació que s’utilitza per comunicar la pàgina web amb el servidor on està allotjada la web. Aquesta comunicació ens permet treballar amb contingut dinàmic, entès com a contingut que es pot modificar en funció de la persona que el visualitzi.

Per exemple, si nosaltres ens volem inscriure en una web per rebre el seu contingut, haurem d’omplir un formulari que ens permetrà registrar-nos. Que aquestes dades passin a una base de dades és una de les tasques que es pot realitzar mitjançant PHP.

 

ALTRES LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ

Com podeu suposar, hi ha molts llenguatges que se’ns han quedat al calaix. AJAX, C, C++, Java, Python (un dels que està creixent més ràpidament) o Ruby són alguns dels més actualitzats avui en dia, però en aquesta entrada tan sols hem volgut fer un recull dels llenguatges mínims necessaris per a realitzar una web funcional.

Per tancar aquest article, podem dir que per realitzar aquesta entrada s’utilitzen com a mínim, 4 dels llenguatges descrits anteriorment.

QUÉ T'HA SEMBLAT?
comparteix
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *