AVÍS LEGAL

Condicions d’us

El lloc web https://www.elcorriol.com/ és propietat de Albert Torro Vilert.

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, li informem que Albert Torró Vilert és el titular del seu lloc web https://www.elcorriol.com/, amb domicili al Carrer Narcís Roca i Farreras 9, 17007 Girona, amb CIF: ES40359196S.

Poden contactar amb nosaltres, a més d’estar a la seva disposició al nostre domicili, usant els següents mitjants: per correu electrònic a [email protected], o bé per telèfon al 644058613.

L’us d’aquest lloc Web https://www.elcorriol.com/ es regeix per les normes establertes en el present Avís Legal.

Limitació de la responsabilitat

A https://www.elcorriol.com/ no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o que els utilitza.

Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o buscadors des de la pàgina web de https://www.elcorriol.com/.

Política d’enllaços

https://www.elcorriol.com/ no es fa responsable del contingut ni de la informació de les pàgines web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu lloc web. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir mitjançant els enllaços.

https://www.elcorriol.com/ declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que, als usuaris del seu lloc web, poguessin derivar-se de la navegació per la seva pàgina web. En conseqüència, https://www.elcorriol.com/ no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

https://www.elcorriol.com/ es reserva el dret de realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut del seu lloc web, tant en el referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquesta.

Compromisos y obligaciones con nuestros usuarios

L’usuari queda informat i accespta, que l’accés a El Corriol no suposa, de manera alguna, l’inici d’una relació comercial amb El Corriol. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els serveis i els continguts, sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.

Queda prohibit l’ús del web amb finalitats il·lícites o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

L’accés i / o ús de la pàgina web de El Corriol que s’atribueix a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant, des d’aquest mateix moment, plenament i sense reserva alguna, el present Avís Legal en relació amb determinats serveis i continguts.

En la utilització del web de El Corriol, l’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de El Corriol o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar la web que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització del web El Corriol.

Propietat intel·lectual i drets d'autor

Aquesta Web combina contingut propi amb imatges de lliure ús i difusió. Aquest tipus d’imatges poden ser substituïdes a mesura que El Corriol generi més contingut propi amb la seva activitat.

Els continguts que són mostrats en aquesta web i en especial els dissenys, textos, imatges o fotografies de projectes, gràfics, logos, icones, botons, noms comercials, marques o qualsevol altre signe susceptible d’utilització en l’àmbit comercial o industrial, estan subjectes a la legislació en matèria de propietat intel·lectual i industrial i són de propietat de El Corriol o d’aquells tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en aquesta web.

De cap manera s’entendrà concedida cap llicència o renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni concessió de dret ni expectativa de dret, i especialment, d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de El Corriol.

D’altra banda, mitjançant les presents conclusions, l’usuari s’obliga a no reproduir de cap manera aquesta Web així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de El Corriol.

El Corriol no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a aquesta web. Per aquest motiu, no ens fem responsables de qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs webs.

DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Protecció de dades

La informació personal que ens faciliti a través dels diferents formularis, als correus electrònics o qualsevol altre mitjà que es presenti en aquest lloc Web, passarà a ser introduïda en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Albert Torro Vilert, i es mantindrà confidencial y protegida En cap cas es destinarà o utilitzarà per a altres finalitats, no s’entregarà a terceres persones sense el seu consentiment, d’acord amb els principis de protecció de dades de la llei espanyola LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el RD 1720/2007, de 21 desembre, del Reglament de Desenvolupament).

Per complir amb les diferents disposicions legals, hem establert diferents nivells de seguretat per a protegir les dades personals que ens faciliten, havent adoptat totes les mesures tècniques al nostre abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i manipulació d’aquestes dades personals.

Té sempre dret a exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició o cancel·lació de les dades personals que ens hagi proporcionat. Si així ho desitja, pot posar-se en contacte amb nosaltres, indicant el dret que desitja exercir junt amb una còpia del seu Document d’Identitat a: [email protected]

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-los per tal de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Com exercir els teus drets

Pots dirigr una comunicació per escrit al domicili social de El Corriol o a la direcció de correu electrònic indicat en el començarment d’aquest avís legal, incluint en ambdos casos una fotocopia del seu DNI o algun altre document identificatiu similar, per solicitar l’exercici dels drets següents:

  • Dret a solicitar l’accés a les dades personals: Pordàs preguntar a El corriol si està tractant les teves dades.
  • Dret a solicitar la seva rectificació (en cas que siguin incorrectes):
  • Dret a solicitar la limitació del seu tractament, en aquest cas només seran conservats per El Corriol per l’exercici o defensa de reclamacions.
  • Dret a oposarte al tractament: El Corriol deixarà de tractar les seves dades de la forma qu indiquis, Bisnis dejará de tratar los datos en la forma que indiques, a no ser que per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions, calgui seguir tractant.
  • Dret a la portabilitat de les dades: En el cas que vulgui que les seves dades siguin tractades per una altre firma, El Corriol et facilitarà la portabilitat de les dades al nou responsable.
  • Drect a l’eliminació de les dades: Tindrà dret a demanar que s’eliminin completament les dades a no ser que per imperatiu legals es borrarán després de la seva confirmació.

Pot trobar més informació sobre Models, formularis i més informació sobre els seus drets a Página oficial de la Agencia Española de Protección de Datos

Possibilitat de retirar el consentiment: en el cas que hagis atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, tens dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Com reclamar davant l’Autoritat de Control: Si consideres que hi ha un problema amb la forma en què El Corriol està tractant les teves dades, pots adreçar les seves reclamacions al responsable de seguretat de El Corriol (indicat a dalt) o autoridad de protección de datos que correspongui, sent l’ Agencia Española de Protección de Datos, la indicada en el cas d’Espanya.

Dret a l’oblit i accés a les teves dades personals: En tot moment tindràs dret a revisar, recuperar, anonimitzar i / o esborrar, totalment o parcialment, les dades emmagatzemades en el Lloc Web. Només has d’enviar un correu electrònic a [email protected] i sol·licitar-ho.

Quina informació recopilem dels usuaris i perqué els utilitzem

Tots els productes i serveis oferts en el lloc web El Corriol remeten a formularis de contacte, formularis de comentaris i formularis per efectuar registres d’usuari i / o subscripció a newsletter.

Aquest lloc web sempre requereix el consentiment previ dels usuaris per tractar les seves dades personals amb les finalitats indicades.

Tens dret a revocar el teu consentiment previ en qualsevol moment.

Xaxes Socials

Presència en xarxes: El Corriol compta amb perfils en algunes de les principals xarxes socials d’Internet.

Finalitat i legitimació: El tractament que El Corriol durà a terme amb les dades dins de cadascuna de les referides xarxes serà, com a màxim, el que la xarxa social permeti als perfils corporatius. Així doncs, El Corriol podrà informar, quan la llei no ho prohibeixi, als seus seguidors per qualsevol via que la xarxa social permeti sobre les seves activitats, ponències, ofertes i de prestar servei personalitzat d’atenció al client.

Extracció de dades: En cap cas El Corriol, extraurà dades de les xarxes socials, llevat que s’obtingués puntual i expressament consentiment per a això.

Drets: Quan, a causa de la pròpia naturalesa de les xarxes socials, l’exercici efectiu dels drets de protecció de dades del seguidor quedi supeditat a la modificació del perfil personal d’aquest, El Corriol t’ajudarà i aconsellarà a tal fi en la mesura de les seves possibilitats.

Llei aplicable i jurisdicció

Amb caràcter general les relacions entre El Corriol i els usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquest lloc web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.

Data de l’última actualització: Novembre de 2019